En compliment del article 10 de la Ley 34/2002, de 11 de juliol, de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) s'exposa a continuació les dades identificatives de l'empresa.

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) se expone a continuación los datos identificativos de la empresa.

 

DISTRIBUCIO SOSTENIBLE

Marta Gálvez Alcalà

CRTA. BV2131 KM 12

08787 ORPI BARCELONA

distribuciosostenible@gmail.com

+34 660081801

 

Aquest lloc web ha estat creat per l'empresa DISTRIBUCIÓ SOSTENIBLE amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. Mitjançant aquest avís legal, és pretén regular l'accés i l'ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions: El accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

Esta página web ha sido creada por la empresa DISTRIBUCIÓ SOSTENIBLE  con carácter informativo y para el uso personal de los usuarios. Mediante este aviso legal, se pretender regular el acceso y el uso de esta web, así como la relación entre el sitio web y sus usuarios. Accediendo a esta página web se aceptan los siguientes términos y condiciones: El acceso a este sitio web es responsabilidad exclusiva de los usuarios.

 

 

El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre DISTRIBUCIÓ SOSTENIBLE  i els o l'usuari.

El simple acceso a esta web no supone establecer ningún tipo de relación comercial entre DISTRIBUCIÓ SOSTENIBLE  y el o los usuarios.

L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús que conté la web.

El acceso y la navegación en esta web supone aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y términos de uso que contiene la web.

 

El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que poden trobar-se sotmesos a condicions particulars pròpies, i que en alguns casos, substitueixen, sotmeten i o modifiquen les presents condicions, sobre les que se'n informarà a l'usuari en cada cas concret.

El titular del sitio web puede ofrecer servicios o productos que pueden ser sometidos a condiciones particulares propias, y que en algunos casos, sustituyen, someten y o modifican las condiciones presentes, sobre las que se informará al usuario en cada caso en concreto.

T. + 34 660 081 801

distribuciosostenible@gmail.com

 

¿Que és un material aïllant? Qué es un material aislante?

Materials que limiten o dificulten la transmissió d'energia calorífica entre dos espais o ambients.

 

Materiales que limitan o dificultan la transmisión de energía calorífica entre dos espacios o ambientes.

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
DISTRIBUCIÓ SOSTENIBLE