Galería d'imatges - Galería de imágenes

Cotó reciclat i insuflat a granel - Algodón reciclado y insuflado a granel

Cotó reciclat en mantell i placa - Algodón reciclado en manto y placa

Llana d'ovella insuflada - Lana de oveja insuflada

Llana d'ovella en mantell i placa - Lana de oveja en manto y placa

Suro expandit pur - Corcho expandido puro

Fibra de fusta - Fibra de madera

SATE - Sistema envolvent tèrmic per exterior / Sistema envolvente térmico para exterior

T. + 34 660 081 801

distribuciosostenible@gmail.com

 

¿Que és un material aïllant? Qué es un material aislante?

Materials que limiten o dificulten la transmissió d'energia calorífica entre dos espais o ambients.

 

Materiales que limitan o dificultan la transmisión de energía calorífica entre dos espacios o ambientes.

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
DISTRIBUCIÓ SOSTENIBLE